Thai winery ร่วมเป็นหนึ่ง ผู้จุด แสงสว่าง ไวน์ไทย thaiwine

ข้อมูลการชำระเงิน

เมื่อลูกค้าทำการโอนงานสำเร็จแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาทางไลน์ Line ID:@kbh789 ทางร้านจะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นาง โยษิตา บุญเรือง

475-2-21856-8

( ออมทรัพย์ )